ThinkingAhead logo

Kandideeri

Vasta küsimustikule ning kvalifitseerumise korral anname endast parima, et viia sind kokku kõige sobivama talendiotsijaga!Küsimuste kategooriad:

1. Väärtused
2. Keskkond
3. Motivatsioon
4. Eesmärgid
5. Enesemüümine
1. Väärtused
Mis on sulle elukutse juures kõige tähtsam?


Töö ja eraelu tasakaal, kirg, stabiilsus, panustamine ühiskonda.

1.1 Tasakaal töö ja eraelu vahel (tervis, perekond, sotsiaalne elu jne)
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
1.2 Teha midagi, mis toob teiste ellu positiivse muutuse. (Panustada ühiskonda, teha midagi mis rikastab teiste elusid)
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
1.3 Teha seda, mida armastad / teha tööd, mis on sinu kirg.
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
1.4 Töökoha turvalisus, stabiilsus ja järjepidevus.
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
2. Keskkond
Mis on sulle töökeskkonna juures tähtis?


Töökoht, töötamise asukoht, kolleegid, graafik, ülemus, iseseisvus.

2.1 Millised valdkonnad või kindlad ettevõtted sulle kõige enam huvi pakuvad? Loetle kõik realistlikud ja unistuste töökohad, ettevõtted või valdkonnad.
2.2 Kirjelda enda ideaalset töökeskkonda. Kas sulle meeldib töötada koos teistega? Kas eelistad kontoris töötamist? Kas sulle meeldib kindel töögraafik?
2.3 Kas sulle meeldib iga päev töökaaslastega kokku puutuda?
2.4 Kas sulle meeldib kindel töögraafik?
2.5 Kirjelda enda ideaalset juhti. Kuidas sulle meeldib, et sind juhitakse? Kas sulle meeldiks enda juhiga iga päev rääkida või ainult siis, kui vajadus tekib?
2.6 Kas oleksid nõus täieliku iseseisvusega?
3. Motivatsioon
Mis on sinu jaoks kõige olulisemad motivaatorid?


Raha, staatus, tunnustus, edutamine.

3.1 Raha
Kui oluline see sinu jaoks on?
Miks on palk sinu jaoks oluline?
3.2 Staatus. Kõigi jaoks on sellel erinev tähendus: mida teised sinu ametinimetusest arvavad, ettevõtte tuntus, iga päev ülikonna kandmine, võimalus sõita ettevõtte autoga või kasutada ettevõtte krediitkaarti
Kui oluline see sinu jaoks on?
Palun põhjenda oma valikut
3.3 Tunnustus
Kui oluline see sinu jaoks on?
Palun põhjenda oma valikut
3.4 Edutamine
Kui oluline see sinu jaoks on?
Mis on sinu jaoks edutamine?
4. Eesmärgid
Mis on sinu eesmärgid, eeldused ja ootused?


Teenistus, isiklikud eesmärgid, elustiil, vastutus.

4.1 Kui suur oleks sinu miinimaalne palganumber (bruto), millega esimene aasta lepiksid?
Sissetulek
4.2 Kui palju sooviksid teenida esimesel aastal?
Sissetulek
4.3 Kui suur võiks olla sinu sissetulek kolme aasta pärast?
Sissetulek
4.4 Mis positsioonil näed ennast esimesel aastal? Tavatöötaja, keskastmejuht, tegevjuht, omanik jne.
Vastutus
4.5 ....kolme aasta pärast?
Vastutus
4.6 Milline reisimine sulle kõige rohkem meeldiks? Kas sa näed ennast pideva lendajana või juhina, kes töötab kodus? Vali endale sobivaim.
Elustiil
4.7 Kas oled avatud teise linna/riiki kolimisele?
Elustiil
4.8 Kus sooviksid ideaalis elada?
Elustiil
4.9 Millal sooviksid uuel töökohal alustada?
Elustiil
5. Enesemüümine
See osa aitab meil sind paremini ettevõtetele müüa.


Sinu oskused, tugevused ja nõrkused, eristumine ja saavutused.

5.1 Mis on sinu suurim saavutus kas tööalaselt või siis üldse elus, mille üle kõige rohkem uhkust tunned?
5.2 Loetle keeled, mida sa oskad piisavalt hästi, et suudaksid algsel tasemel suhtlust arendada.
5.3 Millistes valdkondades järgmistest on sul oskuseid ja kogemusi? Vali kõik, mis sobivad!
Kas midagi oli nimekirjast puudu?
5.4 Millise hindega kümnest hindaksid enda tehnilist võimekust? Kui hea oleksid matemaatika- ja füüsikatestis?
0
10
5.5 Millise hindega hindaks sinu parim sõber su empaatiavõimet?
1 - teiste tunded ei huvita; 10 - tihti väärtustab teiste tundeid enda omadest rohkem.
0
10
5.6 Mis on su suurimad tugevused ja mida oled teinud, et seda tõestada?
5.7 Mis teeb sind eriliseks? Mis eristab sind teistest kandidaatidest?
5.8 Millistest sinu nõrkustest peaksime teadma, et vältida sinu mittesobivust töökohale?
Mis riigis ja linnas sa hetkel elad?
Mis on sinu nimi?
Mis on parim telefoninumber, kus sind kätte saada?
Millist e-posti aadressi kõige tihedamini vaatad?
Vasta küsimustikule ning kvalifitseerumise korral anname endast parima, et viia sind kokku kõige sobivama talendiotsijaga!Küsimuste kategooriad:

1. Väärtused
2. Keskkond
3. Motivatsioon
4. Eesmärgid
5. Enesemüümine
1. Väärtused
Mis on sulle elukutse juures kõige tähtsam?


Töö ja eraelu tasakaal, kirg, stabiilsus, panustamine ühiskonda.

1.1 Tasakaal töö ja eraelu vahel (tervis, perekond, sotsiaalne elu jne)
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
1.2 Teha midagi, mis toob teiste ellu positiivse muutuse. (Panustada ühiskonda, teha midagi mis rikastab teiste elusid)
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
1.3 Teha seda, mida armastad / teha tööd, mis on sinu kirg.
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
1.4 Töökoha turvalisus, stabiilsus ja järjepidevus.
Kui tähtis see sinule on?
Palun põhjenda oma valikut
2. Keskkond
Mis on sulle töökeskkonna juures tähtis?


Töökoht, töötamise asukoht, kolleegid, graafik, ülemus, iseseisvus.

2.1 Millised valdkonnad või kindlad ettevõtted sulle kõige enam huvi pakuvad? Loetle kõik realistlikud ja unistuste töökohad, ettevõtted või valdkonnad.
2.2 Kirjelda enda ideaalset töökeskkonda. Kas sulle meeldib töötada koos teistega? Kas eelistad kontoris töötamist? Kas sulle meeldib kindel töögraafik?
2.3 Kas sulle meeldib iga päev töökaaslastega kokku puutuda?
2.4 Kas sulle meeldib kindel töögraafik?
2.5 Kirjelda enda ideaalset juhti. Kuidas sulle meeldib, et sind juhitakse? Kas sulle meeldiks enda juhiga iga päev rääkida või ainult siis, kui vajadus tekib?
2.6 Kas oleksid nõus täieliku iseseisvusega?
3. Motivatsioon
Mis on sinu jaoks kõige olulisemad motivaatorid?


Raha, staatus, tunnustus, edutamine.

3.1 Raha
Kui oluline see sinu jaoks on?
Miks on palk sinu jaoks oluline?
3.2 Staatus. Kõigi jaoks on sellel erinev tähendus: mida teised sinu ametinimetusest arvavad, ettevõtte tuntus, iga päev ülikonna kandmine, võimalus sõita ettevõtte autoga või kasutada ettevõtte krediitkaarti
Kui oluline see sinu jaoks on?
Palun põhjenda oma valikut
3.3 Tunnustus
Kui oluline see sinu jaoks on?
Palun põhjenda oma valikut
3.4 Edutamine
Kui oluline see sinu jaoks on?
Mis on sinu jaoks edutamine?
4. Eesmärgid
Mis on sinu eesmärgid, eeldused ja ootused?


Teenistus, isiklikud eesmärgid, elustiil, vastutus.

4.1 Kui suur oleks sinu miinimaalne palganumber (bruto), millega esimene aasta lepiksid?
Sissetulek
4.2 Kui palju sooviksid teenida esimesel aastal?
Sissetulek
4.3 Kui suur võiks olla sinu sissetulek kolme aasta pärast?
Sissetulek
4.4 Mis positsioonil näed ennast esimesel aastal? Tavatöötaja, keskastmejuht, tegevjuht, omanik jne.
Vastutus
4.5 ....kolme aasta pärast?
Vastutus
4.6 Milline reisimine sulle kõige rohkem meeldiks? Kas sa näed ennast pideva lendajana või juhina, kes töötab kodus? Vali endale sobivaim.
Elustiil
4.7 Kas oled avatud teise linna/riiki kolimisele?
Elustiil
4.8 Kus sooviksid ideaalis elada?
Elustiil
4.9 Millal sooviksid uuel töökohal alustada?
Elustiil
5. Enesemüümine
See osa aitab meil sind paremini ettevõtetele müüa.


Sinu oskused, tugevused ja nõrkused, eristumine ja saavutused.

5.1 Mis on sinu suurim saavutus kas tööalaselt või siis üldse elus, mille üle kõige rohkem uhkust tunned?
5.2 Loetle keeled, mida sa oskad piisavalt hästi, et suudaksid algsel tasemel suhtlust arendada.
5.3 Millistes valdkondades järgmistest on sul oskuseid ja kogemusi? Vali kõik, mis sobivad!
Kas midagi oli nimekirjast puudu?
5.4 Millise hindega kümnest hindaksid enda tehnilist võimekust? Kui hea oleksid matemaatika- ja füüsikatestis?
0
10
5.5 Millise hindega hindaks sinu parim sõber su empaatiavõimet?
1 - teiste tunded ei huvita; 10 - tihti väärtustab teiste tundeid enda omadest rohkem.
0
10
5.6 Mis on su suurimad tugevused ja mida oled teinud, et seda tõestada?
5.7 Mis teeb sind eriliseks? Mis eristab sind teistest kandidaatidest?
5.8 Millistest sinu nõrkustest peaksime teadma, et vältida sinu mittesobivust töökohale?
KontaktandmedMis riigis ja linnas sa hetkel elad?
Mis on sinu nimi?
Mis on parim telefoninumber, kus sind kätte saada?
Millist e-posti aadressi kõige tihedamini vaatad?